Quinta Essentia

DÜRÜST BİYODİNAMİK ÇALIŞMA

Temel Hedef Olarak Gelişim Ortaklığı

Müşterek ilgimiz ve hedefimiz, kökleri okulumuzun temelinde korunan ve bir fidan gibi büyümeye devam eden fikir olarak, geleceğin biyodinamik tarım çalışması için gerekli alanı oluşturmaktır.
Yukarıda saydığımız dört elementin (IŞIK-SU-ATEŞ-TOPRAK) bir araya geldiğinde oluşturduğu kompozisyon, gelişen biyodinamik tarım kültürü manasında gönül zenginliğinin ve coşkunun ilham vererek teşvik ettiği serbest gelişim için yaratıcı Quinta Essentia alanını oluşturur.
Bio-dinamik tarım prensiplerinden esinlenip, uluslararası düzeyde iyi bir işbirliği sağlayarak kaliteli biyodinamik ürünler yetiştirmek, bu yöntemi uygulayan üreticiler ve Demeter tarafından teşvik edilmektedir.

Okulumuzun Kurumsal Yapısı

Uluslararası Gezici BiyoDinamik Organik Tarım Okulu için gönüllülük esaslı kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğin yanı sıra, ticari tüzel kişilik olarak da varlığını sürdürecek ikili bir yapı öngörülmektedir. Bu yapıya yönelmemizdeki sebep, bir yandan genel eğitim programlarını sürdürürken diğer yandan belirli alanlara yönelen üreticiler için özel eğitim hizmetleri de sunabilmeyi amaçlamaktadır (yüksek kaliteli biyodinamik gül yağı üretiminde olduğu gibi).

Okulumuz entelektüel hayat ile ticari hayatın kesiştiği ortak alanda hizmet verirken her ikisini de faaliyet alanı olarak görmektedir; örneğin, Demeter ile ilişkisi ticari alandadır. Gezici Okul, serbest biyodinamik etkileşimi ve katılımcıların bireyselliklerini el üstünde tutarken bir yandan da iyi fikirler ile alıcıların talepleri arasındaki farklılıkları uyumlaştırmaya çalışmaktadır. Firmalar ile görüşmelerimiz sonucunda, bağımsız bir tarım birliğinin ve bu ikili yapının onların desteğini ve bireysel hizmet anlaşmalarını almak adına çok önemli olduğunu görmüş bulunmaktayız.

Okulumuzun tarım birlikleri, çiftçiler, Demeter ve diğer alıcı firmalar ile tesis etmiş olduğumuz bağ sayesinde ve danışmanlık anlaşmaları aracılığıyla üç yıl içerisinde kendini finanse eden bir yapıya ulaşacaktır.