Uluslararası Gezici Okul Eğitim Programı

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM KÜLTÜRÜ İÇİN
ULUSLARARASI GEZİCİ OKUL

Okulumuzun amacı biyodinamik organik tarım konusunda dünyada uygulandığı şekliyle her düzeyde eğitimler vererek çiftçileri ve çiftlikleri bağımsız olarak biyodinamik organik üretim yapabilecekleri seviyeye taşımaktır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren biyodinamik organik tarım birlikleri ve sertifikasyon kuruluşları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunacağız.Bu sayede biyodinamik tarım kültürüne olan ilgiyi arttırmak ve uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Eğitim programımız ve kurmak istediğimiz genel yapıyı genel hatlarıyla ekteki kataloğumuzdan okuyabilirsiniz.

Aramak, Bulmak, Gözetmek – IŞIK

Yolumuz ışıkla dolsun, çalışmalarımıza rehber olsun.Gönlümüzde yatan, tarımın insanlık için öneminin manevi açıdan daha kapsamlı olarak algılanmasıdır. Biz geleceğin esinlerini de katabileceğimiz biyodinamik organik tarım gelişiminin -ekonomiyi de içeren- serbest ve açık alanlarını tasarlıyoruz. Bu sayede bireysellikleri göz önünde bulundurarak bu alanları birbirinden farklı özellikler gösteren coğrafya ve durumlara uyarlamak mümkün olacaktır. Temel öğe insandır. Antropozofik insan biliminin temelinde bulunan ve bize daha geniş bir bakış açısı sunan biyodinamik ekonominin prensipleri ilham kaynağımızdır. Bir toplumun temelindeki tüm gelişmeler, aynı unsura yönelen farklı bakış açılarının bileşiminden doğar. Zıtlıkların uyumu, daha geniş bir doğa ve insan anlayışını beraberinde getirir. Biz, biyodinamik tarıma ve uygulamalarına inancımızı korurken topluma etki etmek ve böylece bu yönteme dair bilinci ve uygulama alanını güçlendirmek istiyoruz.

Uluslararası Gezici Okulun Bir Hizmeti Olarak Eğitim – SU

Beceri Kazandırmak, Bilinçlendirmek, Özgür Bırakmak

Eğitimimizin amacı, çiftçilere dürüst tarımcılık yoluyla değerli biyodinamik tarım ürünleri yetiştirme yeteneğini kazandırmaktır. Bunu sağlayabilmek için biyodinamik organik tarım alanında çalışmak isteyen çiftçi ve çiftliklerin çalışmalarını inceliyor, gerekli uzmanlık bilgisini veriyor ve potansiyel ürün alıcılarıyla iletişime geçmelerini sağlıyoruz.

Biz, ideal tarım uygulaması vasıtasıyla bireysel çalışma ve çiftlik olanakları arasındaki dengeyi kurarak gelişimini sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda en fazla değer verdiğimiz husus, tüm bilgilerimizi aktarmak suretiyle, çiftçileri bağımsız çalışma yolunda eğitmek ve kendi güçleriyle işletmelerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Alıcılar, kooperatifler ve tarım gruplarıyla olan ilişkilerimiz ve piyasanın gereksinimleri hakkında sahip olduğumuz bilgi ile büyüme sürecindeki çiftliklere ticari faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda yol gösteriyoruz. Aşağıda saydığımız hizmetlerimizi uluslararası düzeyde sunuyoruz;

  • Sınır tanımadan her coğrafyadan çiftlik & bireysel imkanlar ile potansiyel alıcıların talepleri arasında bağ kurarak , kendine özgü çiftlik işletmeleri tasarlıyoruz.
  • Eğitim vasıtasıyla danışmanlarımıza, kontrolörlerimize ve üreticilerimize, yukarıda tarif edilen biyodinamik tarım idealleri doğrultusunda çiftliklerde üretim yapma becerileri kazandırıyoruz.
  • Kurumlara danışmanlık hizmetlerini başlatmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Uluslararası Gezici Okulun Sosyal Hedefi Olarak Dayanışma – ATEŞ

Sosyal Etkileşimi Algılamak, Cevaplamak, Sürdürmek

Biz açık, dürüst ve sevgi dolu bir bağlamda katılımcılar ve insanlarla birlikte biyodinamik tarım prensiplerini hayata geçirmek istiyoruz. Bu prensipler ile çalışmalarımızı geliştirirken karşılıklı saygıyı, müşterek ilgimizi, profesyonel ve metodik beceriyi önceliğimizde tutmak, kalıplaşmış düşünce ve metotların sınırlarını aşmak istiyoruz. Biz başlangıçtan itibaren tüm süreci çalışma alanımız olarak görüyor ve bu anlamda kendimizi gelişim ortağı olarak nitelendiriyoruz. Bu süreçleri insan ve kültür canlandırır, zenginleştirir. Biz de bu süreçte gönül zenginliklerimizi paylaşarak hep birlikte yol almak istiyoruz. Tecrübe ve bilgimizi paylaşmak bizleri bağımsızlığa ve öz sorumluluğa götürecektir; bu aşamada esinlerimizi paylaştığımız gelişim ortaklarımızla içten bir dayanışma sürdürüyoruz.

Uluslararası Gezici Okulun Kökleri – TOPRAK

Kurmak, Yapılandırmak, Beslemek

Gelişmek ve geliştirebilmek adına bitkilerde olduğu gibi her organizasyonun da köklerini salabileceği bir temele ihtiyacı vardır. Çünkü tıpkı toprağın bir bitkiyi büyütüp beslediği gibi, kurumların da kendi temelleri ile toprak ve bitki arasındakine benzer ritmik bir etkileşimi vardır. Her fidenin topraktan beslenmeye ihtiyacı vardır. Edwin Scheller’in tarif ettiği gibi, ancak bu suretle ışığa ulaşır ve kök salar. Biz de tıpkı o fidan gibi okulumuz sağlam bir zemine sahip olsun; küçük başlasın ama büyük gelişmelere olanak verecek şekilde büyüsün ve serpilsin istiyoruz. Bunun yanı sıra, profesyonel olarak çalışabilmek ve hedeflerimize en ekonomik biçimde varabilmek için iyi bir yapı geliştirmeye yönelik sorumluluğun bilincindeyiz, ancak bu şekilde çalışmamızın hedeflerine ulaşabilir, büyüyerek ulaştığımız ışığı yansıtabilir ve güvenilir ortaklar olarak hep birlikte gelişebiliriz.Okulumuz ilk etapta vakıflardan ve firmalardan gelen bağışlarla ekonomik devamlılığını sağlamaktadır, ancak zaman içerisinde ihtiyacı olan ülkelerde danışmanlık hizmeti vererek de kendini finanse edecektir.

İletişim için:
Stephan Illi +49 170-9396288; si@stephanilli.de
Ralf Kunert +49 176-19499950; ralf.kunert@naturamus.de
Dr. Georg Meissner +39-342-7955501, georgmeissner@posteo.de
Hans Supenkämper +49 0179-2058536; hans.supenkaemper@posteo.de)

Türkiye iletişim:
İstafil Çiftliği Bio-dinamik Organik Tarım Ltd.Şti.
Arzu Duran
e-mail: istafilciftligi@gmail.com

Uluslararası Gezici Okul Eğitim Programı Broşürü