Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne davetliydik.

İstafil Biyodinamik Organik Tarım olarak; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne davetliydik.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi; çağdaş eğitim-öğretim olanaklarına sahip, araştırmacı bir bilim ve eğitim kurumudur. Bünyesinde 60 profesör, 20 doçent, 42 yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinden oluşan seçkin bir öğretim kadrosu görev yapmaktadır.
Fakülte derslikleri fiziki ve teknolojik anlamda çok donanımlı ve her bölüme ait öğrenci bazlı veya temel bilim amaçlı hatta proje odaklı laboratuarlar mevcuttur. Deneme ve üretim amaçlı seralar, meyve bahçesi ve bağ alanı bulunmaktadır. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu birer ahır ve ağıl vardır. Tüm tarım alet ve makinelerine yönelik bir test ve belgelendirme ünitesine sahiptir. Uygulamalı bir tarımsal yükseköğretim yapan fakülte, toplam 1500 dekar arazinin tarımsal faaliyetini yürütmektedir. Fakülte olarak tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır.

Biz de İstafil Çiftliği olarak bu kurum da; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet İstanbulluoğlu, Bahçe bitkileri bölüm başkanı Prof.Dr.Levent Arın ve Tarım Ekonomisi bölüm başkanı Prof.Dr.Ömer Azabağacaoğlu ile görüşüp kendilerine Biodinamik organik tarım ve Demeter ürünleri hakkında bilgilerimizi aktardık. Önümüzdeki günler içinde öğrenci ve öğretim üyeleri için yapacağımız konferansı planladık. Aynı zamanda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin zorunlu yaz dönemi stajlarını İstafil Çiftliğinde yapabilmeleri için staj organizasyonları üzerine iki taraflı çalışılmalara başladık.